X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Как в адресное меню добавить кнопки Останова и Домашней страницы? Почему-то после переустановки они пропали.

Được đăng

Russian

Russian

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Shockwave Flash 10.2 r159
 • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
 • Next Generation Java Plug-in 1.6.0_25 for Mozilla browsers
 • Adobe Acrobat Plug-In Version 7.00 for Netscape
 • DRM Netscape Network Object
 • Npdsplay dll
 • DRM Store Netscape Plugin

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1

Thông tin chi tiết

cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17679 giải pháp 159906 câu trả lời
Được đăng

Make sure that toolbars like the "Navigation Toolbar" and the "Bookmarks Toolbar" are visible: "View > Toolbars"

 • If items are missing then open the Customize window via "View > Toolbars > Customize" or via "Firefox > Options > Toolbar Layout"
 • If a missing item is in the toolbar palette then drag it back from the Customize window on the toolbar
 • If you do not see an item on a toolbar and in the toolbar palette then click the "Restore Default Set" button to restore the default toolbar set up.

See also:

If the above steps didn't help then see:

Make sure that toolbars like the "Navigation Toolbar" and the "Bookmarks Toolbar" are visible: "View > Toolbars" * If items are missing then open the Customize window via "View > Toolbars > Customize" or via "Firefox > Options > Toolbar Layout" * If a missing item is in the toolbar palette then drag it back from the Customize window on the toolbar * If you do not see an item on a toolbar and in the toolbar palette then click the "Restore Default Set" button to restore the default toolbar set up. See also: * https://support.mozilla.com/kb/Back+and+forward+or+other+toolbar+items+are+missing * http://kb.mozillazine.org/Toolbar_customization If the above steps didn't help then see: * http://kb.mozillazine.org/Corrupt_localstore.rdf