Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Po-up blocker sound turn off?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 44 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi morganlasley

more options

The sound produced by the blocker is driving me crazy. How do I tun off the sound & keep the blocker working?

The sound produced by the blocker is driving me crazy. How do I tun off the sound & keep the blocker working?

Giải pháp được chọn

Firefox has one sound, for the Find bar. Something you have installed is doing that sound for pop-ups.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox has one sound, for the Find bar. Something you have installed is doing that sound for pop-ups.

more options

Thanks,

I'll go searching elsewhere