Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Does google toolbar work?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Does it work or not?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Google has decided to stop supporting their Google Toolbar extension for Firefox as last Firefox version supported was Firefox 4.0.*

googletoolbarhelp.blogspot.com/2011/07/update-on-google-toolbar-for-firefox.html

www.google.com/support/toolbar/bin/answer.py?answer=1342452&topic=15356

You can still force install it with a extension like add-on compatibility reporter however some features may not work quite right.

Được chỉnh sửa bởi James vào