Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I know if avast is working with Foxfire 6.0? It says it won't work with it even tho it looks like it is working?

  • 2 trả lời
  • 22 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rcc58

more options

If is is a known problem, how do I get back to my previous Foxfire?

Giải pháp được chọn

Avast! AntiVir 10 Personal is working fine for me with all the versions of Firefox I have installed - 2.0 thru 8.0a1. About the only thing that might not work with the Pro version and Firefox 6+ versions is a Firefox add-on which adds a few relatively unnecessary features, the main Anti-Virus features provided by Avast aren't affected.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Avast! AntiVir 10 Personal is working fine for me with all the versions of Firefox I have installed - 2.0 thru 8.0a1. About the only thing that might not work with the Pro version and Firefox 6+ versions is a Firefox add-on which adds a few relatively unnecessary features, the main Anti-Virus features provided by Avast aren't affected.