Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot install updates

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Matt Brubeck

more options

I receive notices that updates cannot be installed because I do not have the required permissions. This is a private computer and I am the only user, so I have all admin rights.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You might need to move Firefox to the trash, then download and install it again from http://www.mozilla.com/firefox/all.html (deleting and uninstalling Firefox will not erase your bookmarks and settings). For more details, see:

https://support.mozilla.com/en-US/questions/759816