Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I undo a personna?

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi SafeBrowser

more options

I applied a personna. How do I "undo it" - in other words, roll back to default, with NO personna? Corollary: how would I CHANGE a personna theme, from current to different? Mainly, I would like to REMOVE the personna and RESTORE the view.

I applied a personna. How do I "undo it" - in other words, roll back to default, with NO personna? Corollary: how would I CHANGE a personna theme, from current to different? Mainly, I would like to REMOVE the personna and RESTORE the view.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Choose the "Default" under Add-ons > Appearance. See Using themes with Firefox-Managing themes and personas


If this reply solves your problem, please click "Solved It" next to this reply when signed-in to the forum.