Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I have search results shown in a new tab?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi SafeBrowser

more options

When I search for something, regardless of the search engine used the results of the search appear in the "active" tab. Is there a way to configure Firefox to automatically open a new tab and show the search results in that new tab? Yes, I can do it manually by opening a new tab, than doing the search, but it would be much more "user friendly" if this would be automatic. I use an Apple Mac Pro running Mac OSX 10.7

Giải pháp được chọn

To avoid any extra keys or steps and to make the option of opening search results in a new tab (or not) easy and convenient, install this add-on:

As long as the check-mark is shown next to "Open in new tab", a new tab will open for the search results. Click on the Search Bar icon, left end, and click "Open in new tab" to check or un-check that option.


If this reply solves your problem, please click "Solved It" next to this reply when signed-in to the forum.Not related to your question, but...

You need to update some plug-ins:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

To avoid any extra keys or steps and to make the option of opening search results in a new tab (or not) easy and convenient, install this add-on:

As long as the check-mark is shown next to "Open in new tab", a new tab will open for the search results. Click on the Search Bar icon, left end, and click "Open in new tab" to check or un-check that option.


If this reply solves your problem, please click "Solved It" next to this reply when signed-in to the forum.Not related to your question, but...

You need to update some plug-ins:

Được chỉnh sửa bởi SafeBrowser vào