Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why is alot toolbar and search showing up instead of firefox or regular google search with msn as my homepage.

  • 1 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 159 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi David McRitchie

more options

The Alot search powered by google is showing up instead of my homepage and we never authorized Alot on our computer msn is supposed to be my homepage and mozilla firefox is supposed to show up.

The Alot search powered by google is showing up instead of my homepage and we never authorized Alot on our computer msn is supposed to be my homepage and mozilla firefox is supposed to show up.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

see this response marked as solved https://support.mozilla.com/en-US/questions/814358?s=alot+toolbar&as=s

found with the search on this page If it solves your problem, please mark this thread as solved.