Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

some docs won't download from some websites

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I can download some pdf's from some websites, but not from others.

Giải pháp được chọn

Are you using a left click to save the file?

Did you try to use the right-click context menu and choose "Save Link as" ?

Can you post a link to see what code is used and how the server sends the file?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Are you using a left click to save the file?

Did you try to use the right-click context menu and choose "Save Link as" ?

Can you post a link to see what code is used and how the server sends the file?

more options

Thanks, I'll try the right click.

I don't know if I can post a link, I'll surely try.

more options

Right click worked then save as link. Merci Beaucoup!