Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I make Google Advanced Search the default for the navigation bar search?

  • 3 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 423 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

In Firefox 5.0 I want to make Google Advanced Search replace the default search in the navigation window. I know I can add it to the bookmarks toolbar but this takes up screen real estate and I would like to NOT have to view the bookmarks toolbar and still be able to quickly go to Google Advanced search as a default.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options
more options

I see I failed to make myself clear. I am NOT referring to the search carried out in the address bar ( where I might enter: "http://someplace.com" ) I am referring to the bar to the right of the address bar, the one with the hover label "Search using Google". I had hoped in using that bar to go to the Google Advanced Search page but I see now that what would have to be done is replace that window with a bookmark pointing to the Advanced Search page since more than the one line allotted would have to be entered. Thank you for your speedy reply. Now that I better understand what I want I will research further to see if I can do this myself.

more options

Either install a Google search engine for that advanced search page (http://mycroft.mozdev.org/) or edit the existing google.xml file in the \searchplugins\ folder in the Firefox program files folder.