X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

no Firefox button

Được đăng

I don't have a Firefox button up in the upper corner or any where. I have Firefox 5.0 version. How do I get the Firefox button?

I don't have a Firefox button up in the upper corner or any where. I have Firefox 5.0 version. How do I get the Firefox button?

Giải pháp được chọn

The Firefox button appears when the Menu bar is hidden.

View > Toolbars -> Menu Bar = click on that menu item

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • E-centives Coupon Activator
 • Coupons, Inc. Coupon Printer DLL
 • Coupons, Inc. Coupon Printer Plugin
 • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
 • npmnqmp 989898989877
 • BrowserPlus -- Improve your browser! -- http://browserplus.yahoo.com/
 • Shockwave Flash 10.3 r181
 • Next Generation Java Plug-in 1.6.0_26 for Mozilla browsers
 • 4.0.60531.0
 • Adobe Acrobat Plug-In Version 7.00 for Netscape

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1

Thông tin chi tiết

the-edmeister
 • Top 25 Contributor
 • Moderator
5419 giải pháp 40418 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

The Firefox button appears when the Menu bar is hidden.

View > Toolbars -> Menu Bar = click on that menu item

The Firefox button appears when the Menu bar is hidden. View > Toolbars -> Menu Bar = click on that menu item