Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do install the "Web"tag so it always is there when I restart Firefox?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
more options

When I open firefox the "Web" toolbar or tag is not present, but can access it when clicking on the Web icon. Can the row of tags that includes Maps and News, be permanently available on the Google page?