Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

web site will not open due to incompatible brower

  • 2 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jefe6988

more options

I have been trying to do my financial aid on the fafsa web site it will not let me fill out the application. the screen reads incompatible browser detected...I am confused, Firefox is by default browser so why am i having trouble accessing this site?

I have been trying to do my financial aid on the fafsa web site it will not let me fill out the application. the screen reads incompatible browser detected...I am confused, Firefox is by default browser so why am i having trouble accessing this site?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The FAFSA site is a bit out of date on Firefox versions and rejects both 4 and 5. You either can use IE for that site, or you can try a portable version of Firefox 3.6:

http://portableapps.com/apps/internet/firefox_portable/localization#legacy36

more options

ok i downloaded that portable version of firefox but i wont even let me open it up and run the program, is there anything else that i can do?