Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I include multiple pages for default home page on statup

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi David McRitchie

more options

When I start Firefox I would like for multiple tabs be shown with a few of my favorite websites. Can this be done like it can be in IE?

Giải pháp được chọn

see

The easiest way is to have exactly the pages that you as your home page as the only pages open on the window, and then to set your home page

  • Tools > Options > General > ..
When Firefox Stats: Show my home page
Click on "Use Current Page(s)"
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

see

The easiest way is to have exactly the pages that you as your home page as the only pages open on the window, and then to set your home page

  • Tools > Options > General > ..
When Firefox Stats: Show my home page
Click on "Use Current Page(s)"