X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I don't have a tab strip to right click on to retrieve my bookmarks.

Được đăng

Lost my bookmarks and don't have the "tab strip" where the address goes.

Lost my bookmarks and don't have the "tab strip" where the address goes.

Giải pháp được chọn

Open Firefox -> Go to View -> Toolbars -> Chechmark on "Navigation Toolbar"

this will bring back your address bar (where you type links to go to websites :P )

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • np-mswmp
  • Coupons, Inc. Coupon Printer DLL
  • Coupons, Inc. Coupon Printer Plugin
  • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape "9.4.4"
  • Provides additional functionality on Facebook. See our web site for details.
  • Shockwave Flash 10.2 r159
  • 4.0.60531.0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0

Thông tin chi tiết

Hasan 469 giải pháp 5600 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Open Firefox -> Go to View -> Toolbars -> Chechmark on "Navigation Toolbar"

this will bring back your address bar (where you type links to go to websites :P )

Open Firefox -> Go to View -> Toolbars -> Chechmark on "Navigation Toolbar" this will bring back your address bar (where you type links to go to websites :P )

Người tạo câu hỏi

Thanks for your help and the prompt response.

Thanks for your help and the prompt response.