Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

WELCOME SCREEN OPENS EVERY TIME WITH FIREFOX 5.0

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

two tabs open on startup: welcome screen and home page. how do I stop welcome screen? did not happen with 4.0

two tabs open on startup: welcome screen and home page. how do I stop welcome screen? did not happen with 4.0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options