X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How do I specify a file location when I download a file?

Được đăng

Currently all of the files I download with 5.0 go into my user download directory. How can I specify the directory/folder for downloads?

Currently all of the files I download with 5.0 go into my user download directory. How can I specify the directory/folder for downloads?

Giải pháp được chọn

  • Firefox/Tools > Options > General : Downloads : "Save Files to"

Press F10 or tap the Alt key to bring up the "Menu Bar" temporarily.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; WOW64; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17694 giải pháp 160090 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

  • Firefox/Tools > Options > General : Downloads : "Save Files to"

Press F10 or tap the Alt key to bring up the "Menu Bar" temporarily.

* Firefox/Tools > Options > General : Downloads : "Save Files to" Press F10 or tap the Alt key to bring up the "Menu Bar" temporarily.