Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want to go back to previous version?

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I am about to write a 4 hour exam, and I upgraded to Firefox a few minutes ago, and now I cannot get into my exam!!!! Please help!!!!!!!

I want to go back to the old Firefox. Please help me, I am desperate!

Gi

I am about to write a 4 hour exam, and I upgraded to Firefox a few minutes ago, and now I cannot get into my exam!!!! Please help!!!!!!! I want to go back to the old Firefox. Please help me, I am desperate! Gi