Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I don't see my navigation toolbar, I have the setting rigth.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi David McRitchie

more options

My bookmarks toolbar also is falling. Please send me a message with the problem answer.

My bookmarks toolbar also is falling. Please send me a message with the problem answer.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I can't tell what you are talking about.

You can customize Firefox.

You can make Firefox 4.0.1 look like Firefox 3.6.17, see numbered items 1-10 in the following topic Fix Firefox 4.0 toolbar user interface, problems (Make Firefox 4.0 look like 3.6)

We can't send you a message, but you can click on the "Get email updates" in the upper right corner, and you will receive a message each time someone answers.