Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FIREFOX REFUSING PROXY CONNECTIONS?

  • 2 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi CEEZROCK

more options

The proxy server is refusing connections

Firefox is configured to use a proxy server that is refusing connections.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Tools -> Options -> Advanced -> Settings (in the "Connection" group). Select "Use system proxy settings"

more options

I have done that and it works...but once i restart firefox it goes back to the same problem??