Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

what happened to the "related web sites" at the top of the browser?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When you were on any specific page on Firefox at the top of the browser you had the words: "Related Links" that you could click on and get other similar web sites relating to the one that you were on. "Related Links" was located to the left of the word links at the top of the browser: (Firefox Edit View History Bookmarks Tools Window Help). It may have said: "Related Sites" or something similar.

When you were on any specific page on Firefox at the top of the browser you had the words: "Related Links" that you could click on and get other similar web sites relating to the one that you were on. "Related Links" was located to the left of the word links at the top of the browser: (Firefox Edit View History Bookmarks Tools Window Help). It may have said: "Related Sites" or something similar.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox doesn't have such a menu entry. So if you had it then it must have been added by an extension.

Do you see any disabled extension in Tools > Add-ons > Extensions ?