Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have a MAC OSX 10.3.9 and Firefox 2.0.0.1 and want to know if there is a Firefox between the 2. and the 4 that I could get.

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am not sure what kind of additional details you are asking for.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The last version of Firefox that works on OS X 10.3.9 is Firefox 2.0.0.20 available from https://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/2.0.0.20/mac/en-US/

more options