Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where do I get Firefox 4.xx 64Bit

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Xircal

more options

Why run 32Bit if Most PC's out ther IS 64Bit? Where is Firefox 64 Bit that will support Java 64Bit?

If I install Java 6 Update 35 64 Bit the FireFox browser dont recognise java installed untill I install the 32bit version. We are going BACKWARDS! get yr Stuff in 64 Bt please its more stable.

Why run 32Bit if Most PC's out ther IS 64Bit? Where is Firefox 64 Bit that will support Java 64Bit? If I install Java 6 Update 35 64 Bit the FireFox browser dont recognise java installed untill I install the 32bit version. We are going BACKWARDS! get yr Stuff in 64 Bt please its more stable.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox is currently only available in the 32-bit version.

There are development versions available in 64-bit but they're only for testing purposes. See http://nightly.mozilla.org/