Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Certain websites are giving me computer language instead of their home pages

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 1 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi catherinapg

more options

if I go to certain websites like people.com or usmagazine.com, I get a page full of computer language language instead of their home page. I have tried re-installing Firefox, but that didn't help.

Giải pháp được chọn

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

"Clear the Cache":

 • Tools > Options > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now"

"Remove the Cookies" from sites causing problems:

 • Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

Reload web page(s) and bypass the cache.

 • Press and hold Shift and left-click the Reload button.
 • Press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
 • Press "Cmd + Shift + R" (MAC)
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

"Clear the Cache":

 • Tools > Options > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now"

"Remove the Cookies" from sites causing problems:

 • Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

Reload web page(s) and bypass the cache.

 • Press and hold Shift and left-click the Reload button.
 • Press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
 • Press "Cmd + Shift + R" (MAC)
more options

Thanks! It worked!