Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I load my favarite on to Firebox. and do I need to delete my last browsers

  • Không có trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I have just moved to Firefox from Google Crome and I need to load my favarites on to firefox, but dont know how to. Also do I need to delete Googel crome and Internet Explorer.

I have just moved to Firefox from Google Crome and I need to load my favarites on to firefox, but dont know how to. Also do I need to delete Googel crome and Internet Explorer.