Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i want to change ISP but can't find how to tell FF4

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

I am changing isp but I want to set up FF4 as my new browser but keep old browser on old isp, till I am sure the new isp is working. I have just installed FF4, but can't find how to connect it to the new ISP. Does this make sense? probably not, I am not that smart.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox does not record details of your ISP, it will work regardless of the ISP that you are using. When you start Firefox it will use whatever internet connection is in use.