X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox 4 : where cookies are stored? (the complete path)

Được đăng

I need the place of cookies for Firefox 4, for a personal management of cookies.

I need the place of cookies for Firefox 4, for a personal management of cookies.

Giải pháp được chọn

They are contained inside a file called cookies.sqlite inside the profile folder. For details of how to find the profile folder see https://support.mozilla.com/kb/Profiles

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 2

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape
  • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
  • Shockwave Flash 10.2 r152
  • Next Generation Java Plug-in 1.6.0_17 for Mozilla browsers

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1

Thông tin chi tiết

TonyE
  • Moderator
1044 giải pháp 8863 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

They are contained inside a file called cookies.sqlite inside the profile folder. For details of how to find the profile folder see https://support.mozilla.com/kb/Profiles

They are contained inside a file called cookies.sqlite inside the profile folder. For details of how to find the profile folder see https://support.mozilla.com/kb/Profiles

Người tạo câu hỏi

Many thanks. :)

Many thanks. :)