Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i get my elvis presley theme back I had to reinstall firefox to get it to update?

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi silkphoenix

more options

In order to get the latest version of fire fox I had to uninstall and reinstall but I lost my Elvis Presley theme how do I get it back? I tried to find Elvis themes and could not even find one.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Are you talking about Theme or Personas? If it's Personas, I found these under "Elvis":

https://www.getpersonas.com/en-US/gallery/All/search?p=elvis&search.x=0&search.y=0

and/or

https://www.getpersonas.com/en-US/gallery/All/search?p=elvis+presley&search.x=0&search.y=0

They both probably have the same items.