Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i live in mexico and loaded firefox in spanish how to do ichange it to english.....gracias

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi samadams

more options

I'm from California. I live in Mexico. I bought an imac. I like Firefox. It is all in Spanish. Can and how can I change it to English? Thanks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Is the whole Mac in Spanish? If so, that can be set in your language preferences in Settings.

If not, and it is just FF, you can download the English version on the firefox.com site. Click "other operating systems" link below the main download link. That page will have every language version available. Download the English one, and send the Spanish one in your Applications folder to the trash.