Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Please stop sending me updates, everytime I try to do the update it never works. If I continue to get the messages I will delete Firefox and use another Browser.

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi silkphoenix

more options

See above

Giải pháp được chọn

Sorry, maybe under Preference?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Tools > Options > Advance > Update

and UNCHECK everything.

more options

There is no option in tool menu. I am using a mac

more options

Giải pháp được chọn

Sorry, maybe under Preference?