Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Command+Return and Shift+Return keyboard shortcuts stopped working

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi socalbarrister

more options

I'm using Firefox 4.0 on a 21.5" iMac running Mac OS X version 10.6.7. Just this morning, the command+return and shift+return keyboard shortcuts to auto-complete the .com and .net addresses of websites stopped working. Command+w still closes a tab, and command+left click still opens a tab in a new window. However, when I type anything in the address bar ("mac" for example) and then hit command+enter, Firefox opens up a new tab with a Google search for the word I typed. The address for this new tab is as follows:

http://www.google.com/search?q=mac&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a

Any idea what gives? I'm rather perplexed and frustrated.

I'm using Firefox 4.0 on a 21.5" iMac running Mac OS X version 10.6.7. Just this morning, the command+return and shift+return keyboard shortcuts to auto-complete the .com and .net addresses of websites stopped working. Command+w still closes a tab, and command+left click still opens a tab in a new window. However, when I type anything in the address bar ("mac" for example) and then hit command+enter, Firefox opens up a new tab with a Google search for the word I typed. The address for this new tab is as follows: http://www.google.com/search?q=mac&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a Any idea what gives? I'm rather perplexed and frustrated.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Just removed OmniBar and the problem went away.