Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

installing on Redhat 4, missing libpangocairo-1.0.so.0 where can I find libpangocairo-1.0.so.0 for Redhat 4

  • 1 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 205 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi silkphoenix

more options

I have an olde version of redhat ( need this because of drivers). Firefox 4.x is complaining about libpangocairo-1.0.so.0. Cannot find this lib. Does anyone where to find it?

thxs aad

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please read this article to see if it helps:

http://support.mozilla.com/en-US/questions/784699