Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot open a new tab

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi SHwang

more options

I cannot open a new tab. I've tried pressing on the plus sign on the right-hand-side of the the current tab and I've also tried Ctrl+T. Nothing works. If I want another site, I have to open a brand new window.

Please advise.

Thank you.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

It completely works now.

Thank you for the heads up.