Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After I agree to update- I try to put the firefox update in the application folder and it says the operation can't be completed because you don't have permission to access some of the items.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi silkphoenix

more options

The update window shows up, I agree to update. I have a Mac, so the Firefox symbol shows up and I am to drag it to the application folder. After I do that is asks if I want to replace the older version of Firefox and I agree. The is says: The operation can't be completed because you don't have permission to access some of the items.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please read this thread for solution:


http://support.mozilla.com/en-US/questions/802182