Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I loaded firefox 4.0 and It said I will not run on my mac 10.4.11 went back to firefox 3.6.11 any ideas?

 • 3 trả lời
 • 3 gặp vấn đề này
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

after I loaded 4.0 I tried to go online and firefox said i couldn't run with my system.

Giải pháp được chọn

http://www.mozilla.com/en-US/firefox/4.0/system-requirements/

Mac Operating Systems

 • Mac OS X 10.5
 • Mac OS X 10.6

Recommended Hardware

 • Macintosh computer with an Intel x86 processor
 • 512 MB of RAM
 • 200 MB hard drive space
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

http://www.mozilla.com/en-US/firefox/4.0/system-requirements/

Mac Operating Systems

 • Mac OS X 10.5
 • Mac OS X 10.6

Recommended Hardware

 • Macintosh computer with an Intel x86 processor
 • 512 MB of RAM
 • 200 MB hard drive space
more options

thanks for the info. Is there any place I can find the system requirements?

more options

Only via the release notes page:

For Mac OS X 10.4.11 or Mac OS X 10.5.8 you can look at:

Firefox 3.6.x can be found here:

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào