Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I get the "secure site" icon (padlock) to display when accessing a secure web page with Firefox 4?

  • 4 trả lời
  • 43 gặp vấn đề này
  • 36 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rick-satx

more options

The "secure" (padlock) icon no longer displays on the status bar (nor anywhere else that I can find) when you go to a secure web page. How can I get the "secure site" icon (padlock) to display when accessing a secure web page with Firefox 4?

The "secure" (padlock) icon no longer displays on the status bar (nor anywhere else that I can find) when you go to a secure web page. How can I get the "secure site" icon (padlock) to display when accessing a secure web page with Firefox 4?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

The padlock has been replaced by the site identity button, for details on using it see https://support.mozilla.com/kb/Site+Identity+Button

more options

Giải pháp được chọn

You can add a "padlock" to the S-I-B with this extension.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/padlock-icon/

more options
more options

Thanks very much! It works!