Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I lost my bookmarks when going to 4 where are they this is not acceptable

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi joshdingee

more options

I upgraded to 4 and all my bookmarks are gone. I have no idea how to get them back. You should not have done this they should just get migrated. HELP

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The bookmarks should have migrated, this link should help you recover them - https://support.mozilla.com/kb/Lost+Bookmarks

more options

the easiest way i found out how to restore your bookmarks is go onto the bookmarks tab, click on organize bookmarks, click on import & backup, click on restore & choose a date that is the oldest.