Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"organize bookmarks" no longer appears under the Bookmarks menu. Where is it?

  • 2 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi fredhaf

more options

"Organize Bookmarks" has been a menu item under Bookmarks. As of today, its no longer there. How do I find it or get it back for routine use??

I'm using Windows 7, 64-bit. Firefox ver 4

Giải pháp được chọn

"Organize Bookmarks" has been renamed to "Show All Bookmarks" in the bookmarks menu.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 5

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

"Organize Bookmarks" has been renamed to "Show All Bookmarks" in the bookmarks menu.

more options

TonyE: Thank you!