Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I downloaded 4 but where is the new Firefox button that is supposed to replace the menu up top?

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi wmilza

more options

Running Windows XP.

Giải pháp được chọn

The new interface is only default on Windows Vista and Windows 7. To get it on Windows XP you need to hide the menu bar. To do that in the View menu select Toolbars, then click on the "Menu Bar" entry.

If you need access to the menus you can press either Alt or F10 to temporarily display them.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The new interface is only default on Windows Vista and Windows 7. To get it on Windows XP you need to hide the menu bar. To do that in the View menu select Toolbars, then click on the "Menu Bar" entry.

If you need access to the menus you can press either Alt or F10 to temporarily display them.

more options

Thank you, Tony.