Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PHOTOS

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
more options

cant get a photo moved from one album(another person's) to mine once picture is enlarged it won't let me copy and move to my album,it wont let pic enlarge and view as is sii can take photo is not there