Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Jumpy mouse movements on Asus netbook

  • Không có trả lời
  • 17 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Just installed FF 4.0 and using it on an Asus netbook 1101HA. Whenever I use the mouse on a website, the mouse moves erratically, noticeably erratic. This problem is not apparent in any other app. (I'm using the mouse pad and not an external mouse.)

Just installed FF 4.0 and using it on an Asus netbook 1101HA. Whenever I use the mouse on a website, the mouse moves erratically, noticeably erratic. This problem is not apparent in any other app. (I'm using the mouse pad and not an external mouse.)