Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The "forward and back" buttons appear but are no active. How do i activate them?

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The left and right facing arrows appear, but they remain de-highlighted even though I've navigated to another web page.

Is there a way for me to activate these buttons?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This can be a problem with the file places.sqlite that stores the bookmarks and the history.