Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I go back to the old way fonts are displayed, the new way (where some strokes of letters are nearly invisible) is very difficult for me to read.

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

The way fonts (letters) is now displayed is very difficult on my eyes. The nearly invisible strokes on many letters makes it very difficult to read. Chrome does this terrible sin as well, why are you copying the bad things about that browser?

The way fonts (letters) is now displayed is very difficult on my eyes. The nearly invisible strokes on many letters makes it very difficult to read. Chrome does this terrible sin as well, why are you copying the bad things about that browser?