Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 4 button not available. Why?

  • 5 trả lời
  • 20 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi StewartMee

more options

After reading the new features I can see that this one is missing! How do I get the Firefox button to show on my browser?

Giải pháp được chọn

Right click on the menu bar and uncheck the "menu bar" option. This should show the orange firefox button at the top left corner.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 10

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Giải pháp được chọn

Right click on the menu bar and uncheck the "menu bar" option. This should show the orange firefox button at the top left corner.

more options

I worked out how to do it in the end and muster's post is exactly how I got it fixed.

Thanks

more options

How can I get the Firefox button AND the menu bar. Both are missing.

more options

Which Operating System are you on?

You can try:

more options

Using Windows 7. Loaded Firefox 4 yesterday; there never was a menu bar in this version on my computer