Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

upgrading to firefox 4 I lost fireftp. How do I get it back?

  • 5 trả lời
  • 93 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi parkertom1

more options

Old version of fireftp disabled when I upgraded to firefox 4. When I try to install from add-ons page,

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/search/?q=ftp

I click on fireftp and get "connection failure on addons.mozilla.org .

I need fireftp. Must I uninstall firefox 4 and reinstall old version?

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

i've tried : https://addons.mozilla.org/en-us/fire.../1.99.1 but i have a problem with directory listing, and then i've found a Beta version that works fine for me : http://www.nightlight.ws/fireftp.xpi

Được chỉnh sửa bởi ebadmail vào

more options

1.99.1 works for me. Why does mozilla put up 1.99.2 as current and then fail it with connection?

Thanks to ebadmail.

-r

more options

1.99.1 worked for me too - Thanks ebadmail :)

more options

Nope - can't get ANY version of FireFTP to work with FF4 :-(

more options

This is the same here.