Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

solved

  • 22 trả lời
  • 163 gặp vấn đề này
  • 1112 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Silizium

more options

solved

Được chỉnh sửa bởi john rain vào

Giải pháp được chọn

I had separate Reload and Stop buttons to the left of my Awesome Bar, but was able to get the reload/stop bar to appear in the bar by going to the Firefox button, then Options, then Toolbar Layout. I drug the Reload button to the right of the Awesome Bar, then the Stop button to the Right of the Reload button - when I closed the Toolbar Layout dialog, the combined Reload/Stop button appeared in the Awesome Bar. Hope this helps...

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 52

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The problem here is "smart stop/reload". I had the same problem and resolved it by uninstalling the add-on. Not sure why they should interact in this way, but this worked for me.

https://support.mozilla.com/en-US/questions/793722

more options

Also nochmal um zusammenzufassen. Die Reihenfolge von links nach rechts muss sein: Adressbar, Reload, Stop. Show muss auf Icon gestellt sein. Mit Text und Icon funktioniert es nicht.

  1. 1
  2. 2