Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is it possible to adjust amount of scrolled space? (other than windows setting)

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am reffering to mouse wheel scrolling. In different browser it scrolls much "faster" and i must say i am so used to it, that firefox scrolling speed is just too slow for me. I am aware, that this can be set in windows settings, however that would change the speed of scrolling in other browsers as well.

I am reffering to mouse wheel scrolling. In different browser it scrolls much "faster" and i must say i am so used to it, that firefox scrolling speed is just too slow for me. I am aware, that this can be set in windows settings, however that would change the speed of scrolling in other browsers as well.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can adjust the mouse wheel setting via prefs on the about:config page.

See