Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

ik kan geen pdf open in firefox, hoe moet ik dat doen?

  • 4 trả lời
  • 29 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi PieterG

more options

hoe kan ik een pdf open in firefox. ik heb bij adobe acrobat gekeken onder intenet opties en het vinkje aangezet.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

more options

dat is het eerst wat ik gedaan heb, werkt nog niet en nu?

more options

Do you see the Adobe Reader plugin listed in "Extra > Add-ons > Plug-ins" ?

You can also check the about:plugins page via the location bar.

more options

ook al gedaan, doet het nog niet