Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why doesn`t my webmail notifier from mozilla check a yahoo address? It always shown the verification window and even if i type the catcha it still doesnt work?

  • 1 trả lời
  • 20 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Why doesn`t my webmail notifier from mozilla check a yahoo address? It always shown the verification window and even if i type the catcha it still doesnt work?

Why doesn`t my webmail notifier from mozilla check a yahoo address? It always shown the verification window and even if i type the catcha it still doesnt work?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The support forum for that extension is here:
http://webmailnotifier.mozdev.org/drupal/forum/