Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Does someone knows where i can find the "History" and the "Saved passwords" files in the Firefox file and how does they called?

  • 3 trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi omer5654

more options

I need to know the name of the file that keeps the history and the saved passwords.

thanks, omer.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

They are stored in the profile folder. History along with the bookmarks are stored in places.sqlite. For passwords you need two files, the passwords are stored in signons.sqlite, and the encryption key is stored in key3.db.

For details of the location of the profile folder and what the other files in the profile folder are for, see http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox

more options

Giải pháp được chọn

more options

Thanks alot, you both.

Được chỉnh sửa bởi omer5654 vào